Privacy policy

1. Uw toestemming

Door het gebruik van onze website, geeft u toestemming aan ons om informatie te verzamelen, zoals we aangeven in onze Privacy Policy, deze kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Indien we veranderingen doorvoeren aan de Privacy Policy, zullen we dit doen op deze pagina, zo bent u steeds op de hoogte van welke data we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en hoe we deze eventueel openbaar maken. Gelieve deze pagina af en toe te raadplegen, zo bent u op de hoogte van onze laatste wijzigingen in de Privacy Policy.

2. Uw privacy

Bij LittleRebel.com, doen we er alles aan om u privacy te garanderenen met respect te behandelen. We erkennen, dat indien je ons informatie over uzelf bezorgd, u ons vertrouwd om op een verantwoorde manier met deze info om te gaan. We hebben een Privacy Policy opgesteld om u persoonlijke informatie te beschermen. U kan steeds onze website bezoeken en bekijken zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken.

Welke informatie verzamlen we? Hoe gebruiken we deze?

Soms, kunnen we u vragen om ons vrijwillig van persoonlijke informatie te voorzien. In het algemeen, wordt deze informatie gevraagd wanneer u registreerd voor een online service of wanneer u een online transactie bij ons doet.

  • Wanneer u meedoet aan een wedstrijd of een promo event, kunnen we je naam, adres,telefoonnummer en e-mailadres vragen, zodanig dat we de winnaar kunnen verwittigen.
  • Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt via het internet die we nodig hebben om met u te corresponderen, of u een product te leveren, is het onze intentie om u te laten weten hoe we deze informatie zullen gebruiken. Als u wenst dat deze informatie niet meer gebruikt mag worden als basis voor verdere communicatie dan repecteren wij dit.

  • Wij, onze leveranciers, en service providers, via onze website gebruiken deze persoonlijke informatie om onze website up to date te houden.

  • We streven er continu naar om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren. Hiervoor monitoren we de traffic op de website en het gebruik ervan, om ons te helpen de lay out en design van de website aan te passen om u een nog betere functionaliteit te garanderen.

3. Hoe beschermen we consumenteninformatie?

We ondernemen stappen om de consumenten data die we verzamelen te beschermen van onrechtmatige toegang, openbaring, of verwijdering.

4. Wat met "Cookies?"

Op onze site gebruiken we geen cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. 

5. Zullen we persoonlijke informatie delen?

We kunnen persoonlijke informatie opslaan en openbaar maken zoals voorzien door de wetgever, hierin begrepen zijn openbaarmakingen die nodig zijn om (a) rechten te beschermen, veiligheid of eigendom van gebruikers van onze website, het publiek, onze leveranciers; en (b) conform de wetgeving of regelgevende verplichtingen. We kunnen ook samengegoegde statistieken van klanten, website traffic patronen, en gerelateerde site informatie aan gerenomeerde derden die we vertrouwen. Maar deze statistieken zullen nooit persoonlijke traceerbare informatie bevatten.

6. Kinderen

Een opmerking voor kinderen en ouders: We hebben deze website gemaakt voor volwassenen. Kinderen -- Voor je informatie over jezelf bezorgt aan ons, of iemand anders, zorg zeker voor toestemming van je ouders. Ouders -- We raden aan dat ouders en actieve rol spelen en hun kinderen begeleiden op het internet. We moedigen aan om met kinderen te praten over veilig internetgebruik, en het delen van persoonlijke info tijdens het gebruik er van.